FAMY - NƯỚC SẠCH TỪ TÂM

Một thương hiệu của Thiên Dương Group, 15 năm xây dựng và phát triển, mong muốn mang những giá trị tốt đẹp nhất cho mọi gia đình Việt Nam.

HỒ SƠ PHÁP LÝ FAMY

Các chứng chỉ, chứng nhận, giải thưởng trong ngành của Famy Việt Nam trong suốt 15 năm thành lập và phát triển.

STT Tên file Loại file Dung lượng Ngày cập nhật Tải file
1 Thư ngỏ JPG 2.1 MB 17/11/2022 Tải file
2 Chứng nhận ISO 9001:2015 PDF 2.98 MB 17/11/2022 Tải file
3 Chứng nhận đạt tiêu chuẩn Quốc gia về nước uống trực tiếp QCVN 6-1:2010/BYT PDF 5.64 MB 17/11/2022 Tải file
4 Kết quả thử nghiệm nước sau xử lý bằng bộ lọc tổng đầu nguồn Famy PDF 0.4 MB 17/11/2022 Tải file

SLIDE ĐÀO TẠO SẢN PHẨM FAMY

Danh sách các slide đào tạo sản phẩm máy lọc nước, hệ thống lọc tổng đầu nguồn, hệ thống lọc nước bán công nghiệp và hệ thống lọc nước công nghiệp công suất lớn của Famy.

STT Tên file Loại file Dung lượng Ngày cập nhật Tải file
1 Slide Đào tạo hệ thống lọc tổng Famy PDF 3.9 MB 08/03/2023 Tải file
2 Slide Đào tạo hệ thống lọc tổng Famy Microsoft PowerPoint 25 MB 08/03/2023 Tải file
3 Slide Hướng dẫn cách sử dụng bộ công cụ đo chất lượng nước Famy PDF 2.5 MB 08/03/2023 Tải file

HƯỚNG DẪN TƯ VẤN, ĐO CHẤT LƯỢNG NƯỚC, LẮP ĐẶT

Các hướng dẫn bằng văn bản, video giúp quá trình tìm hiểu, triển khai nhanh chóng

STT Tên file Loại file Dung lượng Ngày cập nhật Tải file
1 Bảng lựa chọn sản phẩm theo chất lượng nước nguồn Microsoft Word 1.65 MB 08/03/2023 Tải file
2 Hướng dẫn lắp đặt sử dụng bộ lọc tổng đầu nguồn Famy PDF 8.24 MB 08/03/2023 Tải file