Đào tạo kỹ thuật về hệ thống xử lý nước đầu nguồn giữa Famy và Viettel Construction chi nhánh Thừa Thiên Huế

Với mục đích cung cấp giải pháp nước sạch toàn diện dành cho người dân Việt Nam, thương hiệu Famy và tổng công ty Viettel Construction đã hợp tác xây dựng nên hệ thống cung cấp, phân phối thiết bị xử lý nước chuyên nghiệp, hiện đại nhất trên thị trường.