Kích hoạt bảo hành điện tử

Các sản phẩm của Famy Việt Nam chỉ đủ điều kiện bảo hành khi được kích hoạt bảo hành trên hệ thống. Quý khách hàng vui lòng kích hoạt bảo hành để đảm bảo quyền lợi tốt nhất. Famy Việt Nam có quyền từ chối bảo hành nếu phát hiện ra thông tin kích hoạt không đúng trong quy định về bảo hành.

Bước 1: Kiểm tra thông tin mã QR

Bước 2: Nhập thông tin và kích hoạt bảo hành