Đào tạo Bộ lọc tổng đầu nguồn Famy cho Viettel Công trình Sơn La

Máy lọc nước Famy tự hào mang nguồn nước đạt chuẩn uống trực tiếp đến hàng nghìn hộ gia đình.

Lịch đào tạo chia sẻ các sản phẩm, dịch vụ của Famy với Tổng công ty Viettel Công trình Chi nhánh Sơn La diễn ra ngày 22/11/2022.