STT Tên file Loại file Dung lượng Ngày cập nhật Tải file
1 Mẫu Catalogue hệ sinh thái kiềm Famy 2024 File PDF 30.92 MB 10-05-2024 Tải file
2 Chứng thư giám định chất lượng nước sau lọc của máy lọc nước RO ION kiềm FAMY 9 cấp lọc File PDF 0.98 MB 07-02-2024 Tải file
3 Chứng thư giám định chất lượng nước sau lọc của máy lọc nước RO FAMY 10 cấp lọc File PDF 0.99 MB 07-02-2024 Tải file
4 Kết quả xét nghiệm nước qua lõi tạo kiềm FAMY FI-Max File PDF 1.39 MB 01-02-2024 Tải file
5 Kết quả kiểm tra an toàn bao bì nhựa cho lõi tạo kiềm FAMY FI-MAX theo QCVN 12-1/2010 BYT File PDF 0.91 MB 01-02-2024 Tải file
6 Hướng dẫn lắp đặt vận hành bộ lọc tổng Famy 2023 File PDF 8.24 MB 25-10-2023 Tải file
7 Catalogue sản phẩm Máy lọc nước Famy 2023 (cập nhật tháng 10/2023) File PDF 31.92 MB 20-10-2023 Tải file
8 Catalogue Máy lọc nước RO ion kiềm Famy 2023 File PDF 10.56 MB 11-10-2023 Tải file
9 Hướng dẫn sử dụng Máy lọc nước RO ion kiềm Famy File PDF 4.52 MB 11-10-2023 Tải file
10 Phiếu kiểm nghiệm máy ION Kiềm điện phân qua nước RO 2023 File PDF 1.87 MB 17-08-2023 Tải file
11 Kết quả thử nghiệm nước sau xử lý bằng máy lọc nước RO Famy 2023 File PDF 1.37 MB 01-07-2023 Tải file
12 Kết quả thử nghiệm nước sau xử lý bằng bộ lọc tổng đầu nguồn Famy 2023 File PDF 1.37 MB 01-07-2023 Tải file
13 Catalongue hệ thống lọc nước công nghiệp File PDF 25.03 MB 02-06-2023 Tải file
14 Thông báo mục đích sử dụng lọc tổng Famy 2023 File PDF 0.72 MB 01-05-2023 Tải file
15 Catalog máy lọc nước Famy 2023 File PDF 46.49 MB 13-03-2023 Tải file
16 Tờ rơi chương trình "Ưu đãi tưng bừng vui mừng sinh nhật" Famy Việt Nam 15 năm File PDF 4.41 MB 26-09-2022 Tải file
17 Catalogue máy lọc nước Famy 2022 File PDF 6.55 MB 11-03-2022 Tải file
18 Tờ rơi chương trình "Cùng Famy chung tay mùa dịch - Đẩy lùi Covid 19" Version 2 File PDF 1.69 MB 30-08-2021 Tải file
19 Tờ rơi chương trình "Cùng Famy chung tay mùa dịch - Đẩy lùi Covid 19" File PDF 1.84 MB 01-08-2021 Tải file
20 Mẫu catalogue Máy lọc nước Famy mới - 2021 Version 2 File PDF 2.62 MB 20-05-2021 Tải file
21 Mẫu catalogue Máy lọc nước Famy mới - 2021 File PDF 0.99 MB 08-05-2021 Tải file
22 Mẫu tờ rơi Máy lọc nước Famy mới - 2021 File PDF 1.81 MB 18-04-2021 Tải file
23 Catalog Máy lọc nước Famy - 2020 File PDF 2.49 MB 15-06-2020 Tải file
24 Hướng dẫn sử dụng Máy lọc nước Famy - 2020 File PDF 3.44 MB 10-06-2020 Tải file