Đào tạo Bộ lọc tổng đầu nguồn Famy cho Viettel Công trình Hà Nội

Máy lọc nước Famy tự hào mang nguồn nước đạt chuẩn uống trực tiếp đến hàng nghìn hộ gia đình.

Lịch đào tạo sản phẩm, dịch vụ Famy cho Tổng công ty Viettel Công trình Chi nhánh Hà Nội diễn ra vào05/01/2023