Đào tạo Bộ lọc tổng đầu nguồn Famy cho Viettel Công trình Hà Tĩnh

Máy lọc nước Famy tự hào mang nguồn nước đạt chuẩn uống trực tiếp đến hàng nghìn hộ gia đình.

Lịch đào tạo sản phẩm, dịch vụ Famy cho Tổng công ty Viettel Công trình Chi nhánh Nghệ An diễn ra vào 30/11/2022