Mối quan hệ giữa độ dẫn điện EC, tổng chất rắn hòa tan TDS và độ mặn trong đo lường chất lượng nước

Trong kiểm tra chất lượng nước khi xử lý nước dân dụng và công nghiệp, chúng ta thường bắt gặp một số các chỉ tiêu như độ dẫn điện của nước EC, tổng lượng chất rắn hòa tan TDS hay độ mặn với nước bị nhiễm mặn. Vậy giữa các thông số này có mối quan hệ nào không? Có thể sử dụng các thiết bị đo của các chỉ tiêu khác để đo lường và chuyển đổi không? Câu trả lời sẽ có trong bài viết.

TDS, EC hay độ mặn đều có thể đo lường từ độ dẫn điện

Các chỉ tiêu tổng chất rắn hòa tan TDS, độ dẫn điện EC hay độ mặn là những thông số nói lên chất lượng nước tốt hay không? Đứng trên khía cạnh định nghĩa, các thông số này đều bị tác động bởi lượng ion Na+, K+, Ca2+, Mg2+ và Cl- có trong nước.

Tham khảo:

Chỉ số TDS là tổng lượng chất rắn hoà tan, tổng số các ion mang điện tích bao gồm khoáng chất, muối hoặc kim loại tồn tại trong một khối lượng nước nhất định. TDS thường được biểu thị bằng hàm số ml/L hoặc ppm (Parts Per Million). 1 ppm tương ứng với 1mg chất rắn hòa tan trong một lít nước. Nước máy sinh hoạt thường có TDS khoảng 100 - 300 ppm, với nước tinh khiết sau khi lọc bởi máy lọc nước Famy, TDS đầu ra trong khoảng 0 - 20ppm đạt tiêu chuẩn nước uống trực tiếp.

Xét các yếu tố sau đây: độ dẫn điện của nước (EC, đơn vị đo: ppm), tổng lượng chất rắn hòa tan trong nước (TDS, đơn vị đo: dS/m). Ta có công thức sau:

Độ mặn (%)= 0.064 x Độ dẫn điện EC (đơn vị microSiemens/cm)

TDS (đơn vị mg/lít) = 0.67 x EC (đơn vị microSiemens/cm)

Công thức trên thể hiện mối quan hệ được sử dụng để kiểm tra trong quá trình phân tích hóa học của nước. Tuy nhiên, công thức trên chỉ đúng trong một khoảng giới hạn nhất định. Độ dẫn điện của nước sẽ không liên quan một cách trực tiếp đến TDS nếu như TDS đã đạt đến một hạn mức nhất định. Nguyên nhân dẫn đến vấn đề này đó là do sự kết đôi của các cặp ion sẽ dẫn đến khả năng sự di chuyển của các ion khác yếu dần đi. Bởi vậy mối quan hệ giữa EC và TDS bị mất đi. Điều này đúng với trường hợp mẫu nước được nghiên cứu là nước thải.

Biểu đồ mối quan hệ giữa TDS và độ dẫn điện

Có thể sử dụng bút đo TDS để đo độ mặn được không?

Qua mối tương quan giữa nồng độ muối và TDS chúng ta thấy có thể sử dụng bút đo TDS để đo lường nồng độ muối trong nước. Các ion trong nước có thể không phải ion tham gia vào tạo muối, do vậy thông thường TDS có giá trị lớn hơn độ mặn nếu cùng đơn vị đo lường.

0 Bình luận trong Mối quan hệ giữa độ dẫn điện EC, tổng chất rắn hòa tan TDS và độ mặn trong đo lường chất lượng nước

Bình luận bài viết