TDS chỉ số quan trọng về chất lượng nước

Nước là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của từng hộ gia đình, cũng là tư liệu quan trọng trong hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, do môi trường ngày càng ô nhiễm, nguồn nước cũng bị ảnh hưởng nhiều. Do vậy, cần có những tiêu chí để đánh giá chất lượng nguồn nước, một trong những tiêu chí đó là chỉ số TSD trong ngưỡng an toàn.

TDS là gì?

TDS viết tắt của cụm từ Total Dissolved Solids là tổng chất rắn hòa tan, đây là một đơn vị đo hàm lượng kết hợp của tất cả các chất vô cơ và chất hữu cơ chứa trong chất lỏng dạng phân tử, ion hóa hoặc vi hạt. Nói một cách đơn giản hơn, là tổng các chất rắn (khoáng chất, muối, kim loại...) nhỏ đủ đi qua một bộ lọc với kích thước lỗ là 2 micromet.

Chỉ số TDS được Cơ quan Bảo Vệ Môi Trường Mỹ (United States Environmental Protection Agency - EPA) đưa ra là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng nguồn nước.

Nguồn gốc của chất rắn hòa tan

Chất rắn hòa tan bắt nguồn từ thiên nhiên như dòng chảy mưa bão, các muối xuất hiện do băng tan hay hiện tượng xâm thực nước biển và các hoạt động trong đời sống và sản xuất của con người như nước thải nông nghiệp, các hộ gia đình và các nguồn xả thải từ nhà máy công nghiệp. Thành phần cơ bản chất rắn hòa tan phổ biến là Canxi, Phosphat, Nitrat, Natri, Kali, Clorua..., chúng tồn tại ở dạng cation, anion, phân tử hoặc các kết tụ theo thứ tự một ngàn phân tử hoặc ít hơn, nó hình thành các hạt có kích thước micromet (1µm = 10-6m). Có một số nguyên tố ngoại lai và độc hại trong chất rắn hòa tan là từ thuốc bảo vệ thực vật rất nguy hại đến sức khỏe con người.

Đơn vị đo lường của chỉ số TDS là mg/l (miligam/lít) hoặc ppm (parts per million) là đơn vị đo mật độ dành cho các mật độ tương đối thấp 1 ppm = 10-6. Chuyển đổi 1 ppm = 1mg/l.

Đánh giá chất lượng nước qua TDS

Theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới - WHO, Cục bảo vệ môi trường Mỹ US EPA và tiêu chuẩn Việt Nam, tổng lượng chất rắn hòa tan TDS không được vượt quá 500 mg/l đối với nước dùng để ăn uống và không được vượt quá 1000 mg/l đối với nước sinh hoạt.

Cũng dựa vào chỉ số TDS, nước có thể phân loại thành:

  • Nước ngọt: Dưới 1.000 mg/l.
  • Nước lợ: từ 1.000 đến 10.000 mg/l.
  • Nước mặt: từ 10.000 đến 30.000 mg/l.
  • Nước muối: trên 30.000 mg/l.

Các ngưỡng an toàn sử dụng cho nước ăn uống

Đánh giá chất lượng nước qua TDS

Nguồn nước có TDS càng thấp nói lên nguồn nước đó càng "sạch", tuy nhiên nếu quá thấp, nước không chứa các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Do vậy, nên sử dụng các nguồn nước TDS có trong ngưỡng.

0 Bình luận trong TDS chỉ số quan trọng về chất lượng nước

Bình luận bài viết