Nguyên lý thẩm thấu ngược

Thẩm thấu ngược là một nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực xử lý nước bởi hiệu quả xử lý cao, giá thành hợp lý. Nắm bắt được nguyên lý thẩm thấu ngược, việc thiết kế các hệ thống lọc RO được chuẩn hóa và hiệu quả hơn.