Thơ Cùng Famy phòng chống COVID-19

Famy chung tay phòng chống covid-19

Muốn có nước sạch an toàn
Xin mời hãy đến Tập đoàn Famy
Covid cũng chẳng ngại chi
Anh em đoàn kết phòng khi dịch tràn
Tuổi trẻ nhiệt huyết sẵn sàng
Có nhiều sản phẩm đã mang tên mình
Nhân viên thì rất tận tình
Lắp đặt bảo dưỡng tiến trình rất nhanh
Các bộ phận khác cạnh tranh
Hoàn thành sứ mệnh ban hành cấp trên
Cùng nhau xây dựng gây nên
Thương hiệu nổi tiếng từ trên sức mình
FAMY - nước sạch đinh ninh
Từ tâm - ghi khắc trọn tình - FAMY

0 Bình luận trong Thơ Cùng Famy phòng chống COVID-19

Bình luận bài viết