Quy chuẩn là gì? QCVN là gì?

Bạn thường bắt gặp cụm từ QCVN trên các sản phẩm trong nước, vậy QCVN là gì? Các sản phẩm có bắt buộc phải kiểm định và có các chứng nhận hợp quy QCVN không?

QCVN là gì?

Trước khi đi vào chi tiết QCVN là gì chúng ta sẽ tìm hiểu về quy chuẩn kỹ thuật, vậy quy chuẩn là gì?

Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.

QCVN là viết tắt của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. QCVN do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng. Đồng thời, QCVN cũng được sử dụng làm tiền tố cho các bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam.

Logo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Logo nhận diện sản phẩm đã kiểm định và cấp chứng nhận hợp quy QCVN

Một số bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho máy lọc nước

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia được ban hành bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền như các bộ ban ngành. Hiện nay, ở Việt Nam có khoảng 900 bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành, mỗi ngành nghề sẽ có những bộ quy chuẩn kỹ thuật riêng.

Với các sản phẩm máy lọc nước, các bộ quy chuẩn cần thiết bao gồm:

  • QCVN 04:2009/BKHCN: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện, điện tử. Máy lọc nước là thiết bị sử dụng điện, nếu không được kiểm định hợp quy, có khả năng gây ra các rủi ro mất an toàn.
  • QCVN 09:2012/BKHCN: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tương thích điện từ với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích khác. Các sản phẩm máy lọc nước có phần làm nóng và lạnh phải được kiểm định hợp quy với quy chuẩn này.
  • QCVN 6-1:2010/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai.

Kết luận

Qua bài viết, chúng ta đã được cung cấp thông tin về quy chuẩn kỹ thuật và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN và một số bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan đến ngành xử lý nước. Mọi câu hỏi, thắc mắc vui lòng gửi về Famy Việt Nam - Công ty CP XNK Thiên Dương, chúng tôi sẽ giải đáp ngay khi nhận được.

0 Bình luận trong Quy chuẩn là gì? QCVN là gì?

Bình luận bài viết