Hè về

Hè về cùng Famy

Mới có tháng trước
Khách hàng vẫn lo
Lấy đâu nước sạch
Mỗi khi hè về

Ngại chi bạn ơi
Ở đâu “khát” nước
Đã có Famy
Đồng hành tiến bước

Famy đa dạng
Nước sạch từ tâm
Thương hiệu có tầm
Thị phần rộng khắp

Chúng tôi đi lắp
Trên khắp mọi miền
Đập tan ưu phiền
Nỗi lo nước sạch

0 Bình luận trong Hè về

Bình luận bài viết