Famy Việt Nam vào Top 50 thương hiệu phát triển kinh tế quốc gia 2020

Việt Nam không ngừng mơ ước, khát vọng hướng về phía trước. Nhưng thực tại còn nhiều điều buộc phải đối mặt, vượt qua. Những hạn chế yếu kém không làm chúng ta chùn bước mà càng thôi thúc chúng ta không chỉ có khát vọng, ước mơ mà phải hành động, vươn lên mạnh mẽ. Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp tổng thể với chủ đề "VÌ MỘT VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG" của "Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019".

Vì một việt nam thịnh vượng

Famy Việt Nam tự hào được các ban ngành nhà nước, người tiêu dùng bầu chọn vào Top 50 Thương hiệu phát triển Kinh tế quốc gia 2020, Vì một Việt Nam thịnh vượng.

Famy vào top 50 thương hiệu phát triển kinh tế quốc gia 2020

0 Bình luận trong Famy Việt Nam vào Top 50 thương hiệu phát triển kinh tế quốc gia 2020

Bình luận bài viết