Lưu lượng kế đo nước


GIÁ: LIÊN HỆ

  • TRẠNG THÁI: CÒN HÀNG
  • MODEL: LLK

Lưu lượng kế đo nước là gì?

Lưu lượng kế là thiết bị sử dụng để đo lường lượng khối của một chất lỏng được chảy qua ống dẫn. Tỷ lệ lưu lượng khối được hiểu là khối lượng của chất lỏng chảy qua một điểm cố định trên mỗi đơn vị thời gian. Lưu lượng kế có đơn vị đo của là GPM (gallon per minutes) và LPM (liter per minute). Có 2 loại lưu lượng kế đo nước là: lưu lượng kế lắp đặt trên bảng điều khiển và lưu lượng kế lắp đặt trực tiếp trên đường ống

Cách lựa chọn lưu lượng kế đo nước

  • Lưu lượng kế được dùng để đo lưu lượng của chất lỏng cần đo bao gồm đặc điểm, tính chất, áp suất, độ nhớt của chất lỏng…
  • Phụ thuộc vào tốc độ đo lường cần đạt tới, thấp nhất hoặc cao nhất là bao nhiêu
  • Nếu chất lỏng không phải là nước cần kiểm tra những gì là độ nhớt của chất lỏng
  • Mức lưu lượng tối thiểu và tối đa của dòng nước
  • Mức tối thiểu và tối đa của áp lực dòng nước.
  • Phụ thuộc vào kích thước của đường ống mà chọn lưu lượng kế phù hợp

Lưu lượng kế đo nước được ứng dụng và lắp đặt trong

Chưa có nhận xét nào về sản phẩm "Lưu lượng kế đo nước"

Thêm đánh giá sản phẩm