Famy hoàn thành đánh giá lại chứng nhận ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có tên gọi đầy đủ là "Hệ thống Quản lý Chất lượng – Các yêu cầu (Quality Management Systems - Requirements)", tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 5 vào năm 2015 và cũng là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001.

Famy Việt Nam - Thương hiệu được đăng ký bởi Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN bởi Công ty CP XNK Thiên Dương. Máy lọc nước Famy được lắp ráp trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế giám sát, cấp chứng chỉ tháng 06/2019 và mỗi năm thực hiện việc đánh giá lại một lần.

Lần đánh giá lại việc thực hiện các quy trình quản lý chất lượng năm 2020 diễn ra vào tháng 06/2020 đã hoàn thành, sau thời gian thực hiện, chất lượng sản phẩm đầu ra ổn định và có xác suất lỗi thấp, thời gian sản xuất đưa sản phẩm ra thị trường được rút ngắn.

Chứng chỉ ISO 9001:2015 máy lọc nước Famy

0 Bình luận trong Famy hoàn thành đánh giá lại chứng nhận ISO 9001:2015

Bình luận bài viết