Đặng Chung Kiên - FirebirD

Chief Marketing Officer - CFO

Mình là Kiên, là chuyên gia trong lĩnh vực IT, điều khiển tự động, xử lý nước, với sở thích giao lưu, chia sẻ kiến thức, mình ở đây để cùng học hỏi, hỗ trợ các bạn


Xem tôi trên mxh