Khách hàng đăng ký mua máy trong Chương trình Cùng Famy chung tay mùa dịch - Đẩy lùi Covid 19

Máy lọc nước Famy tự hào mang nguồn nước đạt chuẩn uống trực tiếp đến hàng nghìn hộ gia đình.

Album ảnh những khách hàng may mắn đăng ký và sở hữu máy lọc nước Famy trong chương trình Cùng Famy chung tay mùa dịch - Đẩy lùi Covid 19.