Hình ảnh hệ thống bán hàng trong chương trình sinh nhật Famy 15 năm

Máy lọc nước Famy tự hào mang nguồn nước đạt chuẩn uống trực tiếp đến hàng nghìn hộ gia đình.

Hình ảnh hệ thống bán hàng trong chương trình sinh nhật Famy 15 năm