Các đơn vị tham gia chương trình Cùng Famy chung tay mùa dịch - Đẩy lùi Covid 19

Máy lọc nước Famy tự hào mang nguồn nước đạt chuẩn uống trực tiếp đến hàng nghìn hộ gia đình.