Đào tạo kỹ thuật và giải pháp hệ sinh thái kiềm Famy dành cho cán bộ nhân viên Viettel Construction

Máy lọc nước Famy tự hào mang nguồn nước đạt chuẩn uống trực tiếp đến hàng nghìn hộ gia đình.

Chương trình đào tạo kỹ thuật và giải pháp hệ sinh thái kiềm Famy dành cho cán bộ nhân viên Viettel Construction